Böylece Komitede bütçe görüşmeleri tamamlandı ve 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi Meclis’e sevk edildi.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali Gelirler Bütçesi’nin görüşülmesi esnasında yapmış olduğu konuşmada, Maliyenin performansının halkın kendini güvende hissetmesi açısından oldukça mühim bulunduğunu kaydetti.

Şahali bütçedeki öngörülerin doğru verilerle ele alınmasının mühim bulunduğunu dile getirdi.

2012 yılından beri bütçeye cari giderler için Türkiye’den KKTC kamu maliyesine tek bir kuruş aktarılmadığını söyleyen Şahali bunun aksine olan algıyı yıkmanın, bu durumu dillendirmenin fazlaca mühim bulunduğunu belirtti.

Şahali “Doğal olarak muhtaçlık ve bağımlılık ilişkisi bir rant unsuruysa eğer bunu söylemezsiniz” dedi.

Ücretlerin döviz bazlı olması gerektiği yönündeki açıklamalarını anımsatan Şahali öte taraftan hükümete mensup bakanların TL kullanmanın avantaj sağladığını açıkladığını açıkladı.

Vergi Dairesindeki personel eksikliğine işaret eden Şahali bu durumun acilen düzeltilmesi icap ettiğini kaydetti, bunun tahsilat açsısından ciddi mesele yarattığını belirtti.

Tamamlanmamış kadroları da sayan Şahali’ye cevap veren Maliye Bakanı Özdemir Berova bu kadroların hepsi için münhal açıldığını kaydetti.

Şahali gümrükten elde edilmiş KDV gelirlerinin öteki KDV gelirlerine oranına işaret eden ve bunun ciddi bir tahsilat problemi bulunduğunu gösterdiğini belirtti.

KDV’nin kayıt dışılık mevzusunda temel göstergelerden bulunduğunu söyleyen Şahali, bu şekilde açık bir makasın mühim bir gösterge bulunduğunu altını çizdi.

Barçın

CTP Milletevekili Devrim Barçın da bütçe sayıları hakkında sorular sordu. Rakamlarının bütçeye doğru yansıtılmadığını söyleyen Barçın bunun da hükümete güvenmemeleri için kafi bir niçin bulunduğunu kaydetti. Barçın Merkez Bankası kar oranı gelirlerinin bütçede yer almamasını örnek gösterdi.

Şenkul, ağır vasıta trafik kısıtlamasına ilişkin ilk verileri paylaştı

Şenkul, ağır araç trafik kısıtlamasına ilişkin ilk verileri paylaştı

Barçın harçlara yapılması planlanan artışın hangi orana gore yapılacağını da sordu.

Ek bütçeyle ilgili bazı rakamların hatalı bulunduğunu söyleyen Barçın, yanlış bütçe yapıldığını savundu, bürokratlar ise bunu reddetti.

Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise Maliye Bakanlığı bürokratlarına 2024 yılındaki vergi gelirlerinin bütçede yer almış olduğu benzer biçimde gerçekleşeceğini hakkaten düşünüp düşünmediklerini sordu, bürokratlar ise hesaplamayı iyi mi yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların arkasından Gelirler Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

Sonrasında bütçenin geneli oylandı ve 78 milyar 717 milyon TL gider, 71 milyar 932 milyon TL gelir olarak oyçokluğuyla onaylandı. Böylece Iktisat, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 8 Kasım’da başlamış olan bütçe görüşmeleri tamamlandı ve 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi Meclis’e sevk edildi.