Üniversiteden panelle ilgili meydana getirilen izahat şöyleki:

Üstel: Yasal düzenlemenin ülke ekonomisini çökertmemesi için çalışılıyor

Üstel: Yasal düzenlemenin ülke ekonomisini çökertmemesi için çalışılıyor

Panele, Türkiye’den ve KKTC’den gelecek olan davetli panelistlerimiz, Sivil Havacılık Sektörü’nde edindikleri tecrübeleri, gereksinimleri ve sektördeki gelişimleri öğrencilerimiz ve katılan tüm davetlilerimiz ile paylaşacaklardır. 
Panelimize katılım göstermek isteyen hepimiz davetlimizdir.