Ziraat ve Naturel Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01-15 Ekim 2023 devresinin küçükbaş ve büyükbaş pişmeden süt bedelleri bugün ödeniyor.

Töre, Adıyaman'da... 'Türkiye Cumhuriyeti’nin adli makamlarına güvenimiz tam'

Töre, Adıyaman’da… ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin adli makamlarına güvenimiz tam’

SÜTEK’ten meydana getirilen açıklamaya nazaran 01-15 Ekim 2023 döneminde SÜTEK’e süt veren 580 üretici için pişmeden süt bedelleri ( 97,207,455.41 TL ) 27 Kasım 2023 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.