Girne'den acı haber... Ekmeğinin peşindeyken hayatını kaybetti

Girne’den acı haber… Ekmeğinin peşindeyken yaşamını yitirdi

Internasyonal Final Üniversitesi TMSYO Müdürü ve öğretim üyesi Doç. Dr. Nafiya Güden “Çatalköy-Esentepe bölgesini geliştirme projesi” için yapmış olduğu açıklamada; “Internasyonal Final Üniversitesi Gezim ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu olarak bölümlerimiz ve derslerimiz genelinde sürdürülebilir gezim gelişimi hedefimize erişme yolunda ilerliyoruz. Müfredatımızda yer edinen TRHM306 Gezim Politikası ve Planlama dersinim temel öğrenme çıktısı bir gezim planı geliştirmeyi ergonomik uygulama yöntemiyle öğrenmedir. Bu amaçla üniversitemizin ana kampüsünün bulunmuş olduğu Çatalköy-Esentepe bölgesini geliştirme projesi, eğitimimize dahil edilmiştir”dedi.

Bölgeye yönelik sürdürülebilir bir gezim planının araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla dersteki internasyonal öğrencileriyle beraber Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile bir araya gelen Güden ve öğrencilere bölgenin ilgi çekici bölgeleri ve hazineleri yayınlandı. Belediye Başkanı ile yüksekokul müdürü içinde bölgenin durumu görüşüldü ve öğrencilerin soruları yanıtlandı.
 
Esentepe Çatalköy Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok ise yapmış olduğu konuşmada; “Çatalköy-Esentepe Belediyesi, gezim sektöründe mühim bir rol oynayan KKTC’nin en yüksek yatak kapasiteli belediyelerinden biridir. Bölgenin çevreye, sosyo-kültüre ve mahalli halkın ekonomisine pozitif etkisinde bırakır yaratarak sürdürülebilir bir halde gelişmesi için, gezim endüstrisini, turistleri ve mahalli halkı da kapsayacak şekilde tüm paydaşlarda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine ilişkin farkındalık yaratılmalıdır. Bölge turizmini ilgilendiren bu mevzular öğrencilere açık ve saydam bir halde sunuldu” şeklinde konuştu.

Bölgenin mahalli halkın ve gezim sektörünün gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirilmesi için planlanan tüm projeleri ve bugüne dek yapılanları bizzat ayrıntılarıyla özetleyen Kırok, “bu tür projeler, Hz. Ömer Türbesi’ndeki Toplumsal alanların, kafeteryanın ve çevrenin düzenlemesi; bu yıl ilk festivaline ev sahipliği meydana getiren Alagadi toplumsal kompleksi, iyileştirilmiş yol işaretleri, aydınlatma işaretleri, temizlik projeleri, geri dönüşüm projeleri, mahalli kültürel yeteneklerin yer almış olduğu internasyonal festivallere, spor etkinliklerine ve gezileri finanse etmek için sponsorlarla çalışmak benzer biçimde toplumsal projeler için iyileştirilmiş finansman yaratmaktadır” dedi. 

Öğrenciler, inanç turizmi, tarih ve kültür turizmi, tabiat yürüyüşü ve kuş gözlemciliği (bilhassa Esentepe bölgesi), güneş, deniz ve kum, alışveriş ve daha birçok potansiyele değinirken kapasite ve alternatif gezim modellerini sorguladılar. 
UFÜ TMSYO ve Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı arasındaki toplantı, UFÜ Gezim Departmanı tarafınca daha çok danışmanlık yapılması ve üniversite ile belediye içinde  bazı projeler için fırsat yarattı.

Eğitim ziyareti, bölgelerin kalkınmasında ve geleceğinin planlanmasında üniversiteler ve mahalli yönetimlerin beraber çalışmasının önemi mevzusunda farkındalığı bir kez daha artırdı.