Meclis Başkanı Sıkıntılı Töre başkanlığındaki toplantı 12.45’te başladı.

Genel Kurulda ilk olarak onaya sunuşlara yer verildi. Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları ile Iktisat, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi’nin tasarılara ilişkin raporunun bugünkü Genel Kurulu’na alınmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sıkıntılı Töre’nin tavsiye sahipleri adına sunmuş olduğu İdari, Kamu ve Sıhhat İşleri Komitesi gündeminde bulunan Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Kurum Vazife ve Yönetim İlkeleri Değişim Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle onaylandı. 

Hukuk, Siyasal İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişim) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Iktisat, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarılarının Genel Kurulda üçüncü görüşmelerinin yapılmasına dair tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.

1963 kayıplarından Mustafa Mulla Hüseyin toprağa verilecek...

1963 kayıplarından Mustafa Mulla Hüseyin toprağa verilecek…

Genel Kurul ondan sonra okutulup bilgiye sunulacaklarla devam etti.

Buna nazaran,   Başbakanlığın TÜK 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın  tekrardan incelenmek suretiyle geri çekilmesine dair tezkeresi okundu.  

Genel Kurulda ondan sonra İçtüzüğün 62’nci madde tahtında CTP Gurup Başkanı, Lefkoşa milletvekili  Tufan Erhürman söz aldı. 

Genel Kurulun bugünkü gündeminde “Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişim) Yasa Tasarısı” ile “Tecim Markaları (Değişim) Yasa Tasarısı” ve milletvekillerinin güncel konuşmaları var.