Varol, İdare’nin sözleşme hükümlerini uygulayarak bahse mevzu araziyi başkasına kiraladığını ve bununla birlikte Yasanın amacına uygun davrandığını belirtti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol yapmış olduğu yazılı açıklamada, Seyit Orkan’ın ortalama yirmi senedir Çayönü köyünde kain biriki tarımsal arazi kiraladığını, 2022-2023 süreci için aynı arazileri kiralamak amacıyla İskân ve Rehabilitasyon Dairesine başvurduğunu, sadece müracaat etmediği nedeni öne sürülerek başvurusunun değerlendirilmediği ve söz mevzusu arazilerin başka kişilere kiralandığını iddia ederek mevzunun soruşturulmasını talep ettiğini belirtti.

Meydana getirilen müracaat üstüne mevzunun, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğine dikkat çeken Varol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Seyit Orkan’a Çayönü mevkinde 75 dönüm arazi bu amaçla geçmişte kiralanmış sadece İdarenin tespitlerine gore Sayın Seyit Orkan tarafınca bahse mevzu arazilerin ekilip biçilmediği şeklinde, kiralayandan kısaca İdareden yazılı izin almaksızın üçüncü bir şahsa kiraladığı tespit edilmiştir. Sayın Seyit Orkan ve Devlet Emlak Araç-gereç Dairesi içinde imzalanan Sözleşmenin 3. maddesi “Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmaksızın kiralanan malı kısmen yada tamamen başkalarına kiralayamaz ve başkalarının işgaline terk edemez.” Gene Kira Sözleşmesinin 10. maddesi “Kiracının belirtilen şartların herhangi birine riayet etmediği takdirde, kiralayanın işbu malı başkasına kiralama hakkı bulunduğunu düzenlemektedir.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Adalet Bakanı Tunç’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Hakkaniyet Bakanı Tunç’u kabul etti

Taraflar içinde imzalanan Sözleşmeye, Sayın Seyit Orkan’ın riayet etmediği İdare tarafınca tespit edilmiş ve İdare sözleşme hükümlerini uygulayarak bahse mevzu araziyi başkasına kiralamış ve bununla birlikte Yasanın amacına uygun hareket etmiştir.”