Toros: Cumhurbaşkanı, Rum Liderin ekmeğine yağ sürüyor

Toros: Cumhurbaşkanı, Rum Liderin ekmeğine yağ sürüyor

Bakanlar Kurulu, kabahat örgütü kurduğu ve bu bağlamda bazı suçlar işlediği tespit edilen 65 yaşındaki Victor Mihailoviç Paniushin’in yasaklı göçmen duyuru edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de piyasaya çıkan kararda, söz mevzusu şahsın Rusya adli makamlarına iade edilmek için arandığı da açıklandı.

Karar metni şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ışığında, 13.9.1958 doğumlu Victor Mihailoviç Paniushin (PANYUSHIN) isminde şahsın ‘Kabahat örgütü kurma’, ‘Yasadışı talih oyunları düzenlemek ve yönetmek’, ‘Bir grup kişinin iki yada daha çok kişiyi kasten yaralaması’, ‘Bir kişinin organize bir grup tarafınca kaçırılması’ suçlarından Rusya adli makamlarınca iadesi amacıyla aranması sebebiyle Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni yada genel ahlakı tehlikeye sokacak halde davranması yada Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı içinde ve devlete karşı düşmanlık uyandırması yada devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Victor Mihailoviç Paniushin’in (PANYUSHIN) yasaklı göçmen olarak duyuru edilmesine karar verdi.”