Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılacak müracaatların, şahsen yapılması gerekiyor.

Komisyondan meydana getirilen izahat şu şekilde:

“21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın  Sürücü Okulları ile ilgili esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü uyarınca Sürücü Eğiticisi Uygulama Imtihanı için 15 Aralık 2023 mesai bitimine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğüne müracaat kabul edilecektir. Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

YDP’ye katılım töreni… 270 kişiye rozetleri takıldı

YDP’ye katılım töreni… 270 kişiye rozetleri takıldı

Uygulama sınavına girmek isteyen adayların  dilekçelerinde hangi sınıftan sınava girmek istediklerini açıkça belirtilecektir. Daha ilkin yazılı sınavda başarı göstermiş yada eğitmen belgesine haiz olanlar uygulama sınavına katılabilecektıir.   

İlk kez eğitmen olacak adayların başvuruları ile beraber sıhhat raporu ibraz edilmesi zorunludur. Aksi taktirde müracaatlar kabul edilmeyecektir. Imtihan zamanı hemen sonra duyuru edilecektir.

Uygulama sınavına girecek tüm adaylara önemle duyurulur.”