Dinçyürek: Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri önceliğimizdir

Dinçyürek: Evlatlarımızın sıhhatli gelişimleri önceliğimizdir

Kararnamenin genel gerekçesinde, üniversitelerin önemine işaret edilerek tüm dünyayı ve ülkeyi tesiri altına alan ekonomik krizin ülke ekonomisinde son aşama stratejik bir konuma haiz olan merkezi devlet yönetimi kapsamındaki hususi bütçeli idareye haiz üniversitelerin bütçelerinde sıkıntılar yaşanmasına ve mali sorunların doğmasına sebebiyet verdiği açıklandı.

Genel gerekçede, “bu bağlamda ülkenin lokomotif sektörlerinin başlangıcında gelen yükseköğrenim sektörünün sürdürülebilir hale getirilmesi ve öteki ülkelerdeki üniversitelerle rekabet edebilirliklerinin artırılması amacıyla ilgili yasalar uyarınca 2023 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişik kesinleşmiş vergi borçları, vergi cezaları, hususi usulsüzlük cezası ile bunlara ilişkin gecikme zamları ve gecikme faizlerinin ödenmesine olanak sağlamak amacıyla lüzumlu mali düzenlemenin yapılması, ortaya çıkan ekonomik kriz sürecinde Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Yasası uyarınca, Merkezi Devlet Yönetimi kapsamındaki Hususi Bütçeli İdareler (II. Cetvel) içinde yer edinen üniversitelerin kesinleşmiş vergi borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlanması ve tahsili gecikmiş vergi borçlarının tahsilatının hızlandırılarak mali açılım sağlanmasının hedeflendiği” kaydedildi.